Home Terms of Use

Terms of Use

Tato webová stránka je autorské dílo chráněné zákonem a lze je užít pouze v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Zaznamenávat, kopírovat či jinak rozmnožovat a napodobovat toto dílo pro jinou než osobní potřebu fyzické osoby, a to osobní potřebu, jejímž účelem zároveň není získání hospodářského či obchodního prospěchu, se zakazuje.

Contact us

Baroque Granary
Staré Hradiště 97
533 52  Staré Hradiště
Czech Republic

Tel.: +420 608 600 158
info@baroquegranary.com